Effektiv og sikker elbil-lading

Har du eller skal du kjøpe el-bil? Da er det viktig å være sikker på at du lader bilen din på en trygg og god måte.

Slik lader du bilen trygt

For de fleste er det selvsagt enkelt å bare plugge elbilen rett inn i utestikkontakten du har fra før, men noen års erfaring har vist flere branntilløp i 16-ampers kurser som har brukt til elbillading. Lading av elbil medfører mye større belastning på stikkontakten enn det den er konstruert for. Derfor kan det oppstå varmgang og i verste fall branntilløp.

Nye forskrifter sier derfor at stikkontakter som skal brukes til lading av elbil ikke skal ha mer enn 10-ampers kurser. Det gir en lengre ladetid, men reduserer faren for varmgang og de alvorlige problemene det kan medføre. 

Vi anbefaler å bruke dedikerte elbil-ladere  

De fleste ønsker å lade blien sin raskere enn den farten man får fra en 10-ampers kurs. Det er mulig med en dedikert elbillader, som samtidig ivaretar brannsikkerheten. Derfor anbefaler vi alle som eier en ladbar hybrid eller elbil til å gå til anskaffelse av en dedikert elbil-lader. Slike ladere kan brukes med høyere amperkurser fordi de er konstruert for å tåle større belastning. 

Du kan også installere såkalte industri-kontakter som er laget for belastning på 16-ampere, men standardiserte elbilladere fungerer best.

Hurtiglading 

Bygging av strømlinjer og trafoer er kostbart og vi bygger vanligvis slik at kapasiteten harmonerer med behovet i området. Men ettersom stadig flere velger ladbare biler og ønsker rask ladning, ser vi i enkelte tilfeller at det dukker opp kapasitetsutfordringer. Ønsker du hurtiglading vil montøren sjekke hvilken kapasitet som kan tilbys. Skulle denne ikke være tilstrekkelig for å møte behovet, kan en utbygging være aktuelt, men det kan også medføre at man selv må dekke det som kalles anleggsbidrag.

Ofte stilte spørsmål

I utgangspunktet ønsker vi at du bruker egen ladeboks (Mode 3) og egen kurs. Dette for å unngå brannfare og overbelastning av strømnettet. DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) anbefaler deg som ønsker å lade ved bruk av vanlig strømkontakt (1 fase):

  • Strømkontakt med egen kurs, 10 amper sikring
  • Kursen må være beskyttet av egen jordfeilbryter av type B.

Ja, vi anbefaler på det sterkeste at du investerer i en ladeboks. Vi kaller dem Mode 3 ladere. Fordelen er at du da kan lade raskere ved å opprette en egen kurs med økt kapasitet i ditt strømnett. Dette gjelder kun hvis det er nok kapasitet i strømnettet, noe som kan kontrolleres av din installatør. Er det ikke nok kapasitet i strømnettet, kan installatøren søke om oppgradering av kapasiteten.

Du kan lese mer om dette under anleggsbidrag.

Uansett så er det installatøren som kan hjelpe deg videre

Vanligvis vil du ikke ha kapasitet til hurtiglading hjemme, da det krever veldig mye kapasitet i nettet. Det er mulig å søke om dette via din installatør. Om kapasiteten i nettet må oppgraderes, kan det oppstå en kostnad for Tensio, som kunden må betale.

Mer om anleggsbidrag finner du her.

 

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer