Personvernerklæring

NTE Nett AS behandler personopplysninger i samsvar med til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Her finner du informasjon om hvordan vi innhenter og behandler dine personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

NTE Nett AS ved Adm.dir. er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger i NTE Nett.

Har du spørsmål om NTE Nett sin behandling av personopplysninger eller vår personvernerklæring kan du ringe oss på telefon 74150740 eller sende oss en e-post til postmottak@nte.no.

Hvilke personopplysninger er det vi henter inn?

Vi innhenter kun opplysninger som er nødvendige for å administrere kundeforholdet ditt. Opplysningene er for eksempel navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse, eventuelt andre opplysninger som innhentes via den avtalen vi har med deg som kunde. Opplysningene lagres så lenge du har et kundeforhold hos oss eller så lenge vi må lagre data i henhold til andre lovkrav, for eksempel ekomloven, bokføringsloven og regnskapsloven. Vi innhenter personopplysninger om deg til følgende formål:

For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
For å kunne sende deg relevant informasjon
Til å behandle og gjennomføre din bestilling
Til å fakturere deg for de produkter og tjenester du har kjøpt fra oss, samt til å innkreve utestående fordringer
Til å administrere ditt kundeforhold med NTE Nett
Dine kontaktdata kan bli brukt til å kommunisere med deg vedrørende ditt kundeforhold med NTE Nett
Under vårt kontaktskjema eller ved kontakt med kundeservice så kan du bli bedt om å oppgi kontaktinformasjon, for eksempel navn, telefonnummer og e postadresse, for at vi skal kunne svare på din henvendelse

Registrering og innsamling av personopplysninger

NTE Nett behandler de personopplysningene du oppgir når du blir registrert. Opplysningene er for eksempel navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, og eventuelt andre opplysninger som innhentes via den avtalen vi har med deg som kunde.

Videre har Norges vassdrags-og energidirektorat bestemt at nettselskapene skal registrere fødselsnummer. NTE Nett henter denne opplysningen inn fra Folkeregisteret.

Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du i at NTE Nett AS mottar og behandler dine personopplysninger.

Hva personopplysningene brukes til

NTE Nett bruker dine personopplysninger for å administrere ditt kundeforhold og gi deg de tjenestene du har registrert deg for.

Lagring av personopplysninger

Opplysningene lagres så lenge du har et kundeforhold hos oss eller så lenge vi må lagre data i henhold til standard tilknytnings- og nettleieavtale og lovkrav, for eksempel avregningsforskriften, bokføringsloven og regnskapsloven

Når NTE Nett ikke lenger har rettslig grunnlag for lagring av dine personopplysninger vil de bli slettet eller anonymisert.

Postmottak

Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss post eller e-post. Henvendelsen mottas av vårt postmottak hvor den journalføres. Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser du sender direkte via e-post ikke sendes kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men NTE Nett kan bruke leverandører/underleverandører for drift, utvikling og vedlikehold av nettsidene og fagsystemene. Slike leverandører/underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av NTE Nett i samsvar med databehandlingsavtaler mellom NTE Nett og de nevnte leverandører/underleverandører.

Vi vil ellers ikke dele din kundeinformasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer:

Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner

Bruk av informasjonskapsler

På våre nettsider benyttes informasjonskapsler (cookies). Dette benyttes for å gjøre våre nettsider mer brukervennlige. Du kan selv gjøre endringer i nettleseren din og blokkere for cookies.

Innsyn og rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysningene som NTE Nett har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning.

Dersom du mener at NTE ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til tilsynsmyndighetene. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Personvernombud

Personvernombudet skal ivareta personverninteressene til alle som får sine personopplysninger registrert av NTE. Personvernombudet har en uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud.

Personvernombud for NTE er Åsmund Kjeldstad Lie.

Kontaktinformasjon personvernombud:
Personvernombudet
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS 
Postboks 2551
7736 Steinkjer<<

Dersom din henvendelse ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger, kan du sende e-post til personvernombudet: personvern@nte.no

Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen til den behandlingsansvarlige eller databehandleren, samt til de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger.

Personvernombudet skal videre:

Kontrollere overholdelsen av personvernregelverket
Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
Samarbeide med Datatilsynet og fungere som kontaktpunkt ved spørsmål om behandlingen
Prioritere innsats der personvernrisikoen er høyest
Bidra til å få oversikt over behandlingene i virksomheten

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer